praktijk

Praktijk

In deze praktijk kan u oa terecht voor:

 • kleine heelkunde
 • vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken
 • gynaecologische problemen en vragen zoals anticoncenptie, SOI, uitstrijkje, zwangerschapsbegeleiding, plaatsen van een spiraaltje
 • cryotherapie
 • vaccinaties en reisadvies
 • EKG (Elektrocardiogram)
 • behandeling van sportletsels
 • taping
 • infiltraties
 • zorgpaden en zorgtrajecten: diabetes en chronische nierinsufficiëntie (in de toekomst verwachten we nog hartfalen en COPD)
 • palliatieve zorg
 • individuele rookstopbegeleiding
 • begeleiding van psychosomatische klachten
 • spirometrie (longfunctietest)
 • samenwerking met kinesisten, apothekers, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen

 • Globaal Medisch Dossier

  Het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt bevat:

 • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
 • sociale en administratieve gegevens
 • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
 • gegevens over de gevolgde behandelingen
 • gegevens over genomen medicatie

 • Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

  Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door de huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren. Dankzij dit Globaal Medisch Dossier wordt de communicatie tussen de specialist en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

  Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor, éénmaal per kalenderjaar, het RIZIV op de hoogte stellen. Dit gebeurt ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek. Hiervoor heeft uw huisarts een kleefvignet van de mutualiteit nodig. Vanaf het ogenblik dat uw Globaal Medisch Dossier in orde is, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging of huisbezoek bij uw huisarts.

  Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

  Indien u 75 jaar of ouder bent of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.